Levering av restlopper – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Levering av restlopper

Loppemarkeder kan levere restlopper gratis til våre gjenvinningsstasjoner på Skedsmo og Aurskog-Høland.

 

Loppemarkeder som blir arrangert i en av våre syv eierkommuner kan levere restlopper på Skedsmo og Aurskog-Høland

Loppemarkeder kan levere ferdig sorterte restlopper i gjennomsiktige sekker eller løst i bil/henger, godt sikret for transport.  Restlopper kan leveres på gjenvinningsstasjonene på Skedsmo og i Aurskog-Høland til samme priser som for en privatkunde.

Det er viktig at det ikke leveres mer enn 6 m3 per levering. Leveransen skal ikke være tilført annet avfall enn fra loppemarkedet. Vi tar ikke imot bygg- og rivingsavfall eller farlig avfall fra loppemarkeder. Det vil bli utført mottakskontroll av avfallet og dere må sortere avfallet selv i containere på gjenvinningsstasjonen.

Skjema må fylles ut før dere ankommer. Dette skjemaet leveres til mottakskontrollen på gjenvinningsstasjonen. Restlopper kan leveres i gjenvinningsstasjonenes åpningstider. Prisene finner dere her.

Loppemarkeder kan benytte seg av tilbudet hele året, men må kontakte oss for å få tilsendt skjema. Dette for at vi registrerer mengde avfall.

Alle våre gjenvinningsstasjoner selger gjennomsiktige sekker.

ROAFs primæroppgave er henholdsvis innsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg drifter vi også 8 gjenvinningsstasjoner.  Loppemarkeder kan levere restlopper på Skedsmo og Aurskog-Høland. ROAF ønsker å støtte flere veldedige aktører, og vil derfor ikke lenger prioritere loppemarkeder på samme måte som tidligere.

Skedsmo skilt

Skedsmo skilt

Vi bistår med veiledning

Ønsker man å benytte seg av gratis levering, må det varsles en uke i forkant til:

Marianne Johnsen
mj@roaf.no