Bestill restloppe-tjeneste – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Bestill restloppe-tjeneste

ROAF tilbyr to gratis tjenester for håndtering av restlopper, henting og/eller levering av sorterte restlopper.

Generelle betingelser

Arrangøren av loppemarkedet må minimum to uker før loppemarkedet arrangeres sende inn søknadsskjema om gratis håndtering av restlopper. Der etter får dere bekreftelse av ROAFs miljøagenter. Bestilling av hentetjeneste er ikke godkjent før dere har fått bekreftelse. Skjema finner du nederst på denne siden.

Vi har kapasitet til å hente hos ett loppemarkede per søndag.

Vi henter maksimum totalt 30 ROAF-sekker per loppemarked. ROAF-sekken er 1,5 kubikk.

Det blir gjennomført mottakskontroll av restloppene. Hvis ROAF oppdager usorterte lass eller dårlig sorterte ROAF-sekker vil loppemarkedet bli fakturert. Ved feilsortering starter fakturering av en ROAF sekk på 1200 kr, deretter 500 per sekk med feilsortering. Tap av ROAF sekker blir fakturert med 1800 per sekk.

Alle loppemarked som benytter seg av tjenesten for første gang må delta på obligatorisk opplæring.

Loppemarked kan ikke levere usorterte restlopper til noen av ROAF sine gjenvinningsstasjoner. Usorterte lass og containere med restlopper må leveres til Franzefoss, Norsk Gjenvinning eller andre.

Farlig avfall skal leveres særskilt, men er også gratis å levere. Eksempler på farlig avfall er spraybokser, lyspærer og batterier.

Ubrukte sekker tas med tilbake av ROAF ved henting av restlopper. Eller leveres av loppemarkedet påfølgende mandag eller tirsdag

 

ROAF henter restlopper hos dere:

Dere kan få hentet restlopper gratis ved at restloppene er sortert riktig i ROAF-sekker i henhold til sorteringsguiden for restlopper.

  • Hver sekk skal inneholde en konkret avfallstype.
  • Ditt loppemarked må selv hente ROAF-sekkene på Skedsmo gjenvinningsstasjon. Ubrukte sekker tas med tilbake av ROAF ved henting av restlopper.
  • ROAF-sekkene må plassers slik at det er mulig å hente de med stor kranbil, dvs. ved kjørbarvei og ikke under strømledninger eller tak. Loppemarkedet er ansvarlig for at ROAF-sekken står lett tilgjengelig for henting og ikke er overfylte. ROAF henter sekkene fra kl 16.00 på søndager.
  • Større avfallstyper som ikke skal i ROAF-sekken må leveres av arrangør til Skedsmo gjenvinningsstasjon. Eksempler på større restlopper er hvitevarer, kuldemøbler, sofaer, spisebord etc.


Dere bringer restloppene selv til gjenvinningsstasjonen
:

Om dere bringer restlopper selv til Skedsmo gjenvinningsstasjon vil dette også være gratis mot at det er sortert riktig.

·         Ved levering av restlopper kan man ikke levere med kontainer eller lignende, men maks 6 kubikk over mottakskontrollen på Skedsmo gjenvinningsstasjon. Restloppene kan ligge løst på henger, eller være sortert i gjennomsiktige sekker (ikke sorte sekker).

·         Restlopper som leveres på Skedsmo gjenvinningsstasjonen skal også sorteres etter gjeldene sorteringsguide.

·         Ved levering av restlopper på personbil og henger skal det være avtalt med ROAFs miljøagenter på forhånd.

For å få leverer gratis må dere fylle ut skjema under og bekrefte at dere kommer fra et loppemarked. Dere vil med bekreftelse motta ett ID-nummer som dere tar med ved levering av restlopper. Etter bekreftelse på henting eller levering av restlopper må dere ved henting avtale tid for å hente ROAF-sekker.

 

Ta kontakt

ROAF bistår med veiledning, og til god sortering av restloppene. Ta gjerne kontakt:

Marianne Johnsen
mj@roaf.no
92205884

Vi må ha adresse der loppemarkedet arrangeres
Henting/levering. (ønskes begge deler, så kryss av for begge)
Bestilling av utstyr (maks 30 stk) *

Antall ROAF-sekker (1,5 kubikk)

Rødboks (Rødboks for sortering av farlig avfall og små elektrisk. Rødboksen må leveres av loppemarkedet, den hentes ikke)

Opplæring