Styret og eiere – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Styret og eiere

ROAF IKS eies av ti kommuner på Nedre Romerike. Øverste organ er representantskapet som består av eiere fra de ulike eierkommunene. Styret ledes av Nina Elisabeth Kristiansen.

Styret består av:

 • Nina Elisabeth Kristiansen – leder
 • Arne Brovold – nestleder
 • Dag Møkleby
 • Tor Allstrin
 • Beate Kristin Storsul
 • Terje Skovly- ansatterepresentant
 • Anne Hagerup Heggdal (Vara)
 • Sissel Sjølli (Vara)
 • Aage Kato Holt (Vara)
 • Ingrid Kiær Salmi (Vara ansatterepresentant)

 

Styreprotokoll 2018

Styreprotokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.

Styreprotokoll 2017

Representantskapet

Aurskog- Høland:

 • Roger Evjen og Simen Solbakken
 • vara: Geir Olsen og Rune Jørgensen

Enebakk:

 • Øystein Slette og Tonje Anderson Olsen
 • vara: Hans Kristian Solberg og Dag Bjerke

Fet:

 • Inge Ullekleiv og Arvid Mytting
 • vara: Yngve Lofthus Teigen og Hallstein Flesland

Gjerdrum:

 • Anders Østensen og Jane B. Aambakk
 • vara: Leif Haugland og Lars Gustav Monsen

Lørenskog:

 • Martin Bjerke og Per Tore Johanson
 • vara: Maritta Solaas Moen og Amine Mabel Hansen

Nittedal:

 • Hilde Thorkildsen og Arnt Kristoffersen
 • vara: Inge Solli og Stein Tore Madsen

Rælingen:

 • Øivind Sand og Gro Langdalen
 • vara: Heidi Elisabeth Finstad og Anne Jahr Kolstad

Skedsmo:

 • Boye Bjerkholt og Glenn Simon Nerdal
 • vara: Ole Jacob Flæten og Juliane Skare

Sørum:

 • Rune Viestad og Hans-Morten Vardøy
 • vara: Heidi Westbye Nyhus og Brede Rørhus

Representantskapets ordfører: Øivind Sand (vara: Tonje Anderson Olsen)

 

Representantskapsprotokoll

ROAF eies av

Aurskog-Høland kommune
Enebakk kommune
Fet kommune
Gjerdrum kommune
Lørenskog kommune
Nittedal kommune
Rælingen kommune
Skedsmo kommune
Sørum kommune
Rømskog kommune