Om ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

ROAF er et bærekraftig, fremoverlent selskap, og har et ambisiøst mål om 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030. Når våre kunder kildesorterer og tar gode, miljøsmarte valg – hver dag, kan vi sørge for at ressursene i avfallet får nytt liv, i nye produkter. Vi vet at en liten innsats gir stor miljøgevinst, og at vi sammen kan bidra til en grønnere hverdag.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. Vi eier og drifter et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en miljøriktig og forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for at avfall skal få nytt liv gjennom en sirkulær tankegang, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.  Vi betjener over 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander.

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar knyttet til håndtering av husholdningsavfall. ROAF har ansvar for åtte gjenvinningsstasjoner, hvorav fem er i egen regi: Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Sørum. Nittedal, Lørenskog og Enebakk driftes av eksterne på oppdrag fra ROAF.

ROAF drifter ett aktivt avfallsdeponi, Bøler (Lillestrøm), samt seks nedlagte nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Lillestrøm), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal).

Vi har også over 350 returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner.

ROAF har omlag 160 ansatte, og en omsetning på vel 300 millioner kroner.

ROAFs overordnede mål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030, et ambisiøst mål som vi skal nå sammen våre innbyggere. Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står fire kjerneverdier:

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

ROAFs mål er:

  • 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030
  • Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering
  • 0 alvorlige skader på mennesker og miljø
  • Fornybar energi skal være minimum 90 % av all energi i ROAF innen 2025

 

ROAF Miljøpark

Består av ROAFs administrasjon, Skedsmo gjenvinningsstasjon, ROAFs ettersorteringsanlegg (ESAR), Bøler avfallsdeponi, vekta og ROAF miljøskole. Vi holder til i Bølerveien på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene til gjenvinningsstasjonen.

Kontakt oss

Kontakt oss

Telefontider kundesenter:  40 00 29 79
Mandag – torsdag
Kl.: 10:00 – 11:00 og  11:30- 14:00
På fredager og utenom telefontid kan du nå oss på kundesenter@roaf.no

Besøk til administrasjon:
Mandag – fredag 08:00 – 15:45

 

Du finner oss også på Facebook og Instagram.

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte og arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår bedrift.