Farlig avfall fra næringskunder

ROAFs næringskunder skal levere farlig avfall til Skedsmo og/eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Virksomheter som genererer mer enn ett kilo farlig avfall i året, plikter i henhold til forskrift å levere dette til godkjent mottak.

Miljødirektoratet og Statens strålevern har utviklet en elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioakivt avfall. Tjeneste skal brukes av virksomheter som har plikt til å levere og deklarere avfall, og virksomheter som skal påse at avfallet er deklarert.

Pliktene er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.

Er du næringsdrivende og leverer farlig avfall skal deklareringsskjema fylles ut digitalt.

Avfallet skal leveres i følgende tilstand:

  • Avfallet skal være elektronisk deklarert, eller man skal på forhånd ha gitt ROAF fullmakt til å deklarere på vegne av virksomheten.
  • Avfallet skal være ferdig sortert og riktig emballert.
  • Avfallet skal være merket. Det skal tydelig fremkomme hva avfallet inneholder.
  • Asbest skal skal pakkes i to lag plast som teipes igjen separat før du kommer til gjenvinningsstasjonen. Store mengder må leveres stødig på pall. Det er ikke mulig å plastpakke asbest på gjenvinningsstasjonen.

Farlig avfall skal leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon og/eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Næringsdrivende må selv betale for behandlingen av dette avfallet.
Dette kan betales med bankkort, evt kontant ved levering av farlig avfall.
Næringsdrivende som ofte leverer store mengder farlig avfall kan søke om kreditt. Alle våre kunder kredittsjekkes.

Farlig avfall skal deklareres

NB! Asbest

Kunder som kommer med asbest må plastpakke materialet i to lag, og begge lag må teipes, før de kommer til gjenvinningsstasjonen. Store mengder må leveres stødig på pall. Det er ikke mulig å plastpakke asbest på gjenvinningsstasjonen.

 

Skjema skal være forhåndsutfylt.

Farlig avfall skal leveres på mottaket for farlig avfall på Skedsmo og/eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Miljødirektoratets deklareringsside