Matavfall

Matavfall skal i grønn pose – alltid.

Det tar bare sju sekunder å sortere matavfall! Likevel kildesorterer vi Romerikinger bare halvparten av matavfallet. Slik går store verdier rett i søpla. For når du sorterer, lager ROAF miljøvennlig biogass og biogjødsel. Med andre ord er det viktig at du alltid bruker sju sekunder når du kaster. Så lover vi å gjøre resten.

Matavfall skal i grønn pose – alltid!

Hvert eneste gram med matavfall som kastes i den grønne posen utgjør en forskjell for miljøet!

Vi oppfordrer først og fremst alle til å spise opp maten sin, men alt som ikke kan spises av skrotter, skrell og bein skal i den grønne posen og ikke i restavfallet.

Undersøkelser av innkommet avfall viser at ca. 50 prosent av matavfallet ikke havner i den grønne posen. Vi håper du vil hjelpe oss med dette. Matavfall som kastes i grønn matavfallspose bruker vi til å lage biogass og biogjødsel. Kastes matavfall i restavfallet får vi ikke utnyttet denne ressursen på best mulig måte

Visste du at…

 • hver og en av oss kaster ca. 85 kg matavfall hvert år, og at over halvparten kastes i restavfallet, fremfor i den grønne posen?
 • av alle eggene vi kaster årlig i Norge kunne vi lagd 3 millioner omeletter? Dette er egg vi kunne ha spist!
 • en grønn pose med matavfall blir til bussdrivstoff nok til en 250 meters kjøretur?
 • dersom vi la alle brødene vi kaster i Norge årlig på langs i en rekke – hadde de nådd fra Nordkapp til Cape Town og tilbake igjen?

Matavfall blir til drivstoff

ROAF sine renovasjonsbiler kjører på biogass, mange busser gjør også det.

Matavfallet blir til biogass ved et et biogassanlegg. Aller først kvernes det og større fremmedlegemer som for eksempel plast, blir skilt ut. Matavfallet spes ut med vann, og renses for å bli kvitt skadelige bakterier.

Selve biogassanleggget er som en lukket tank. Her brytes matavfallet ned i en anaerob nedbrytingsprosess. Det er en biologisk prosess som skjer når bakterier bryter ned organisk materiale i oksygenfrie miljøer. Ulike typer bakterier bryter ned de ulike bestanddelene i matavfallet.

Til slutt gjenstår en biogass som består av metan, CO2 og vann. For at gassen skal kunne brukes som drivstoff, må den bestå nesten utelukkende av metan. Derfor tørkes gassen og tømmes for CO2. Når metaninnholdet er på 97-98 prosent kan den brukes av alle typer gassdrevne transportmidler.

Metangass er et effektiv drivstoff.

Hva er matavfall som skal kastes i grønn pose?

 • skrell
 • skrotter
 • eggeskall, nøtteskall, rekeskall etc.
 • teposer
 • kaffegrut m/ filter
 • tilgriset tørkepapir og servietter
 • bein
 • … og matrester generelt

Hva skal IKKE i grønn pose for matavfall, men i restavfall?

 • avskårne blomster (inneholder rester av sprøytemidler)
 • plast
 • kattesand
 • bleier
 • snus og sneiper
 • tomme yoghurtbegre
 • emballasje
 • o.l
Grønne matavfallsposer