Dekk – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Dekk

Alle forhandlere av dekk har plikt til å ta i mot kasserte dekk vederlagsfritt. Med forhandler menes enhver som selger dekk; detaljister og grossister, dekkforhandlere og forhandlere av kjøretøy med dekk.  Mottaksplikten gjelder både dekk som leveres fra forbrukere og næringsdrivende. Forhandlere har ikke rett til å kreve vederlag for å ta dekkene i retur.

Ønsker du lever de på en gjenvinningsstasjon koster det 25,-kr. per dekk. Vi tar kun i mot dekk for personbiler og mindre kjøretøy, ikke lastebildekk.

Hvordan gjenvinnes det

Dekkene kan ombrukes som de er, eller de blir kvernet til granulat av forskjellig størrelser avhengig av til hvilket formål de skal brukes. Dekk brukes for eksempel til underlag for veier, til støyvoller mot veier og bebyggelse. Store anleggsdekk går til bryggefendere langs vår langstrakte kyst. Vi har for lite slike dekk, og må derfor supplere med anleggsdekk fra Sverige for å dekke etterspørselen.