Hva kan jeg levere, og hva koster det? – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

NB! Rv4 asfalteres rett ved innkjøringen til Nittedal gjenvinningsstasjon. Følg omkjøring.

Hva kan jeg levere, og hva koster det?

Alt avfall skal sorteres!

Kunder bør klargjøre dette før de kommer, da går det raskere å levere avfallet. Det er ikke lov å levere avfall i svarte sekker. Sortér ulike avfallstyper i hver sin gjennomsiktige sekk.

På gjenvinningsstasjonene har vi containere til ulike avfallstyper.

 

Gjenvinningsstasjonen er for de som bor i en ROAF kommune

Vi trenger å vite hvor du bor for å beregne riktig pris. Alle innbyggere som bor i en ROAF-kommune betaler renovasjonsgebyr som bidrar til å holde prisene på gjenvinningsstasjonene lave. Noen avfallstyper må hver enkelt betale ekstra for. Bor man IKKE i en ROAF-kommune må man derfor betaler mer.

Avfallstyper som er gratis

Er du privatperson kan du levere følgende gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall
 • Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinningsstasjon)
 • Gjenvinnbar plast
 • Papp, papir og kartong
 • Jern og metall
 • Europaller
 • Klær, tekstiler, tepper, sko o.l (også det som er hullete eller slitt). Skal legges i poser, ikke løst.
 • Vinyl og rørisolasjon
 • Impregnert trevirke
 • Hardplast
 • EPS, XPS, Cellegummi (gjelder det som er produsert før 2005 som inneholder farlig avfall)
 • Asbest (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
 • Vinduer (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
  Gjelder kun isoler-vinduer som er produsert i tidsrommet 1965-1990. Andre vinduer er definert som brennbart etter sortering og må betales for

Avfallstyper som kan leveres mot betaling

 • Brennbart avfall etter sortering – det du ikke kan sortere i en av de andre containerne, eks
  • blandingsprodukter
  • utslitte tøy-kofferter
  • skumgummimadrasser
  • CD/DVD
  • badebasseng
 • Gips
 • Trevirke
 • Isolasjon
 • Isopor
 • Bildekk, både med og uten felg – koster 25,- kr. per stk å levere
 • Vinduer som ikke er produsert i tidsrommet 1965-1990
 • Ikke brennbart avfall (porselen, keramikk og rent glass). Har du over 1m3 ikke brennbart avfall henviser vi til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.
 • Betong, stein, leca og jordmasser. Har du over 1m3 må dette leveres på Skedsmo Gjenvinningsstasjon.
 • Asfalt inntil 6 m3  (ikke på Lørenskog)

Disse avfallstypene tar vi IKKE i mot

 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan)
 • Medisinsk/smittefarlig avfall
  • Sprøytespisser
  • Materiale som inneholder kroppsvæsker / kroppsvev / kroppsdeler / innvoller
  • Blodbefengt avfall
  • Annet avfall fra sykehus, sykehjem mm. som kan inneholde rester av kroppsvev / væsker mm.

Regler

Sortert og synlig

 • Alt avfall skal medbringes sortert i gjennomsiktige avfallsekker, eller løst i henger
 • Det er totalforbud mot å levere avfall i svarte avfallssekker

Priser for kunder som bor i en ROAF kommune

 • Avfallsleveranser inntil 1m3   kr 100
 • Avfallsleveranser 1-3m3         kr 200
 • Avfallsleveranser 3-6m3         kr 400

Det er mengdebegrensning på 6m3 for leveranse til gjenvinningsstasjonene. Leveranser over 6m3 henvises til vekta på Skedsmo (07:00-15:00) eller Aurskog-Høland sin vekt (samme åpningstider som gjenvinningsstasjonen).

Gjennomsiktige avfallsekker:

Vi selger 2 ruller for 50 ,- på alle gjenvinningsstasjoner