Gjenvinningsstasjoner – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Gjenvinningsstasjoner

Til gjenvinningsstasjonen tar du med avfall som ikke skal kastes hjemme. Her er det egne containere for alle typer avfall.

Alt avfall må bringes ferdig sortert i gjennomsiktige avfallsekker eller ligge løst i hengeren/bilen. På denne måten ser vi hva du har med deg og får sørget for at det havner i riktig container. Deretter sørger vi for at alle materialene blir gjenvunnet til nye produkter.

Alt skal sorteres!

Er du bedriftskunde?

Da finner du all informasjon du har behov for siden om næringskunder

Næringskunder