Strandryddedagen 4.mai – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Strandryddedagen 4.mai

Strandryddeuken er en årlig nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent. Flere tusen frivillige rydder strender, men også elver og innsjøer, for avfall på avveie over hele landet.

Strandryddedagen er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten så vel som langs bekker, elver og innsjøer i innlandet.

Fra 29. april og til søndag 5. mai, og er årets Strandryddeuke! Lørdag 4. mai er strandryddedagen, man kan fint rydde hele uka (og også hele året)

Ryddedager for alle!

I 2019 har hold Norge Rent delt inn Strandryddeuka i ulike temadager. Finn dagen som passer for deg og registrer en ryddeaksjon i Ryddeportalen. Her kan du også finne åpne aksjoner du kan bli med på.

Alle kan bidra, og vi inviterer familier, venner, kollegaer, nabolag, idrettslag, velforeninger, dykkerklubber, bedrifter, barnehager, skoler, speidere, miljøorganisasjoner, friluftslivet, fiskere m.fl. til å delta.

Vi oppfordrer alle til å bli med på Strandryddedagen, men hvis denne datoen ikke passer, står man selvsagt fritt til å velge hvilken dag man vil rydde.

Alle som rydder i perioden kan levere avfallet sitt gratis til en av ROAFs gjenvinningsstasjoner frem til 11. mai.

 

Strandryddeuka_foto Bo Eide

Plast i havet

Avfall på avveie finnes langs kysten i strandsonen, flytende i og under havoverflaten og på sjøbunnen. Marin forsøpling har sin opprinnelse fra mange ulike kilder, som for eksempel diffus forsøpling (avfall som kastes eller mistes av enkeltpersoner), industri, ulovlige avfallsplasser, avfallsdeponier, fiskeflåten, offshoreaktivitet og shipping. Marin forsøpling består av alt fra store gjenstander som har blitt dumpet, som fritidsbåter og vaskemaskiner, til andre større og mindre gjenstander, til helt små partikler.

I flere tiår har forsøpling av strendene kanskje primært vært sett på som et estetisk problem, og også en kilde til død og lidelser for enkelte fugler og pattedyr som viklet seg inn eller fikk i seg plast. I senere tid har man fått øynene opp for at plastpartikler som er så små at de knapt er synlige uten mikroskop potensielt kan være et enda større problem.

Plast finnes over alt i sjøen og plasten fragmenteres av tidens tann til mikroplast som kan påvirke hele det marine økosystemet. Annet avfall i strandsonen, som for eksempel sprøytespisser, oljekanner og annet farlig avfall, kan også utgjøre en helsefare for dyr og mennesker.

 

 

Bli med! Lever gratis!

Den nasjonale Strandryddedagen foregår lørdag den 4.mai,

De som er med på ryddeaksjonen kan levere avfallet gratis hos  ROAF.

Vi tar imot «strandryddeavfall» avfall frem til 11. mai.

Unngå forsøpling i naturen:

  • Ha med søppelpose på tur
  • Ta en miljøvennlig løpetur – plogging
  • Ta med deg søppelet om søppelspannet er fullt
  • Ikke kast sneiper og snus på bakken
  • Bruk dovett – i do skal det bare tre ting, dopapir er det ene
  • Velg kosmetikk uten mikroplast