ROAF støtter årets TV-aksjon - Et hav av muligheter – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

ROAF støtter årets TV-aksjon – Et hav av muligheter

Årets TV-aksjon går til WWF og deres kamp for å bekjempe plast i havet, og ta vare på verdenshavene.

tv aksjonen plast i elva plast på bånd til pakking

Bildene over viser en av verdens mest forurensede elver, i kontrast til vårt anlegg som sorterer plast som sendes videre til gjenvinning.

 

Midler til avfallshåndtering

TV-aksjonsmidlene er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Aksjonen bidra til å skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer og redusere utslipp av plast til elver og hav. ROAF sin hovedoppgave er som dere vet samle inn og resirkulere avfall som i dag ender opp i naturen, jobbe for å redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for null plast på avveie. Derfor er årets TV-aksjons tema i vår ånd.

 

 • Etablere og forbedre avfallssystemer
 • Lære opp elever og lærere om konsekvensene av plast for helse og miljø
 • Kutte bruken av unødvendig plast
 • Samle inn og resirkulere søppel
 • Ansvarliggjøre bedrifter som forsøpler
Skilpadde i havet

Plast på avveie skaper trøbbel

Havet er fantastisk det gir liv til alt levende på planeten vår. Det er hjemmet til dyr og planter, det gir mat, arbeidsplasser, medisiner, teknologi og innovasjoner.

 • Hvert år havner mer enn åtte millioner tonn plast i havet. Det meste kommer fra land
 • Man antar at det finnes mer enn 150 millioner tonn plast i alle verdens hav
 • Plast brytes ikke ned
 • Vi får i oss 5 gram plast i uken, det tilsvarer vekten av et kredittkort
 • 80% av plasten i havet kommer fra land
 • 60% av plasten kommer fra fem land i Sør-øst Asia
 • Kun 14% av plasten i verden brukes igjen.
 • 50-70% av alt oksygen produseres i havet
 • 36% av livet i havet har forsvunnet siden 1970
 • Bare 1% av plasten flyter på overflaten, 5 % på stranden, resten under overflaten og på havbunnen
 • Åtte av verdens mest plastforsøplede elver ligger i Asia
 • Plastutslipp fra Vietnam, Filippinene og Thailand står for en tredjedel av all plastforsøpling av verdens hav

Mangel på avfallssystemer gjør at søppel havner på gata og videre ut i havet

Årets tv-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker

fakta om havet

Ting du kan gjøre for å redusere plastforsøplingen

 • Ikke kast plast, eller annet avfall, i naturen.
 • Plast skal kastes i restavfallet, fordi ROAF sorterer plasten for deg
 • Ren plast er lettere å gjenvinne, derfor skal du skylle eller tørke ut matrester
 • Kan du erstatte noen plastprodukter med samme produkt av mer miljøvennlig materiale
 • Ikke kast plast i toalettet
 • Pant alltid
 • Tenk flergangs – fremfor engangs.
 • Plukk søppel i gata
 • Bruk vaskepose som samler mikroplast når du vasker tøy av syntetisk materiale
plast skylles kampanjebilde tv aksjonen Et hav av muligheter

Ting du kan gjøre for å redusere plastforsøplingen

 • Ikke kast plast, eller annet avfall, i naturen.
 • Plast skal kastes i restavfallet, fordi ROAF sorterer plasten for deg
 • Ren plast er lettere å gjenvinne, derfor skal du skylle eller tørke ut matrester
 • Kan du erstatte noen plastprodukter med samme produkt av mer miljøvennlig materiale
 • Ikke kast plast i toalettet
 • Pant alltid
 • Tenk flergangs – fremfor engangs.
 • Plukk søppel i gata
 • Bruk vaskepose som samler mikroplast når du vasker tøy av syntetisk materiale