Henting av avfall og helligdager i mai/juni – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Henting av avfall og helligdager i mai/juni

Påsken og helligdager i mai medfører at vi kommer og henter avfallet ditt på andre tidspunkter enn vanlig.  Alle får tømt avfallet sitt, men det blir endring i hentetider. La beholderen stå fremme til den har blitt tømt.

Vær spesielt oppmerksom på at mange får hentet papp, papir og kartong lørdag 13. april, noen dager før man vanligvis får hentet dette.

Våre sjåfører har fri på helligdager slik som veldig mange andre har, i tillegg har vi ikke tillatelse fra myndighetene til å hente avfall på visse dager. Det medfører endringer for når vi henter avfallet ditt. I utgangspunktet bruker vi en hel uke på å hente alt avfall hos alle våre kunder, når noen av disse dagene ikke blir arbeidsdager må vi kjøre inn rutene. Det får vi til, men det medfører som sagt endringer for flere av våre kunder.

Vi må også ta forbehold om at det kan bli avvik fra denne listen.

Vi henter ikke avfall:

 • Onsdag 1. mai
 • Fredag 17. mai
 • Torsdag 30. mai
 • Mandag 10. juni

Lørenskog, Enebakk og Rælingen


De som har ordinær tømming:

mandag 10.juni, får hentet avfall tirsdag 11. juni

tirsdag 11. juni, får hentet avfall tirsdag 11. juni, onsdag 12. juni eller torsdag 13. juni

onsdag 12. juni, får hentet papir onsdag 12. juni

torsdag 13. juni, får hentet avfall torsdag 13. juni eller fredag 14. juni

Fet, Gjerdrum, Nittedal, Skedsmo, Sørum


De som har ordinær tømming:

mandag 10.juni, får hentet papir tirsdag 11. juni

tirsdag 11. juni, får hentet avfall onsdag 12. juni

onsdag 12. juni, får hentet avfall onsdag 12. juni eller torsdag 13.juni

Aurskog Høland og Rømskog


De som har ordinær tømming:

 • mandag 10.juni, får hentet tirsdag 11. juni
 • tirsdag 11. juni, får hentet tirsdag 11. juni eller onsdag 12. juni

Samlet oversikt over endringer i alle kommuner

Under er oversikt over alle endringer i løpet av våren.

Det er endringer hver uke hvor det er helligdager.

Innkjøring alle pinse

Vi henter IKKE avfall:

Påsken:

 • Torsdag 18. april
 • Fredag 19. april
 • Lørdag 20. april
 • Søndag 21. april
 • Mandag 22. april

Helligdager våren:

 • Onsdag 1. mai
 • Fredag 17. mai
 • Torsdag 30. mai
 • Mandag 10. juni