Ordføreren åpnet solcelletak – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Ordføreren åpnet solcelletak

Torsdag 6. februar var flere ordførere på plass for å åpne vårt nye miljøprosjekt: Solceller på toppen av ettersorteringsanlegget vårt. Nå blir avfallet hentet på biogass laget av innbyggernes matavfall, og vil fra nå av bli sortert med solenergi.

setter i støpsel.

Det 2500 kvm store solenergianlegg på taket av ettersorteringsfabrikken vår ble innviet av ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune, som er ROAFs største eier. Ordfører fra Rælingen og Gjerdrum var til stede, samt flere samarbeidspartnere.

– Vi er kjempestolte av dette anlegget – både solcelle- og sorteringsanlegget. Vi er veldig glade for det samarbeidet vi har om dette anlegget sammen med fagkompetansen til Roaf, uttalte Vik i sin tale.

Lønnsom solenergi

Ordfører Jørgen Vik påpekte at vi trenger politiske vedtak som tjener kloden, tjener menneskene – og som vi kan tjene penger på. Han mener ROAF-satsingen er et godt eksempel på et lønnsomt klimatiltak.

Anlegget som er levert av Solenergi FUSen, har en tilbakebetalingstid på 17 år. I tillegg til en økonomisk gevinst, genererer solenergianlegget også en betydelig miljøgevinst, tilsvarende 15 tonn CO2 per år.

 

OrdførerLillestrøm

Kjempestolt

– Dette er en strategisk miljøsatsing for ROAF. Vi vil sortere avfallet ved hjelp av ren solenergi, sa adm. dir. Synnøve Bjørke i ROAF, under åpningen.

Hun fortalte at fornybar energi skal utgjøre minimum 90 prosent av all energibruk i ROAF, innen 2025. ROAF har som målsetting at minimum 90 prosent av all energi som brukes skal være fornybar.

– Vi jobber for å nå flere av FNs bærekraftsmål. Dette er et viktig tiltak for kunne klare det, sier fagansvarlig for energi, Ingrid Kiær Salmi.

ordførerer foran

Smelter snøen av taket

ROAFs nye solenergianlegg klarer seg fint uten snømåking. Dette er det aller første anlegget i Viken fylkeskommune som benytter Weightwatcher-teknologi. Den smarte løsningen gjør at solcellepanelene også kan benyttes som varmekabler – for å smelte snø.

ROAF-installasjonen omfatter 1930 solcellepaneler og dekker 2500 kvm. Anlegget har kostet 5,2 millioner kroner og gir en årlig energiproduksjon på 300 MWh (300.000 kWh), det tilsvarer strømforbruket til ca. 19 norske eneboliger

 

 

ordførerer foran

Ettersorteringsanlegget

Det passerer store mengder avfall gjennom anlegge i løpet av et år,  automatisk sorterer fabrikken ca 63 000 tonn avfall per år. Det sier seg selv at det brukes mye strøm for å holde alle maskinene gående. Derfor er det svært gledelig at vi nå skal sortere avfallet ved hjelp av solenergi.

Sol som energikilde har mange fordeler, og gir oss ren og kortreist energi. Solceller vil være en viktig del av fremtidens energisystem. Med solceller på ettersorteringsanlegget vil ROAF signalisere at vi tar miljøansvaret vårt på største alvor.

 

ansatte ser på

Miljø i alt vi gjør

  • ca 2500 kvm med solceller
  • produserer ca 300 000 kwh/år = strømforbruk til 19 norske eneboliger
  • sammarbeid med FUSen solenergi
  • Bidra til å sortere avfall på ren energi
  • Solenergi er den energikilden som gir minst fotavtrykk i naturen, fordi vi bruker energi som allerede er lokalt tilgjengelig.
  • solcelleanlegget er det største på Romerike, og det første anlegg i hele Viken fylke med Weightwatcher teknologi. (per feb 2020)
  • FUSen solenrgi er samarbeidspartner