Nedfallsfrukt – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Nedfallsfrukt

Det hender at noe av nedfallsfrukten fra trær og busker i hagen må kastes.

avfallsfrukt 2

avfallsfrukt 2

Det beste er selvsagt å spise frukten, som har mange bruksområder og kan bli til fristende retter og desserter, selv om den er litt overmoden. For gode tips kan du gå inn på nettsider som melk.no eller her hos frukt.no.

Noe må likevel kastes, og da er det viktig at det blir håndtert riktig. Nedfallsfrukt er nemlig verdifulle ressurser vi kan lage miljøvennlig biogass og biogjødsel av. Nedfallsfrukt, på lik linje som alt annet matavfall, skal derfor aldri kastes i restavfallet.

 

Store mengder:

Store mengder kan du legge i gjennomsiktige avfallssekker som leveres på Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Her har vi egen beholder/container til frukt.

Når beholderne er fulle, sendes de videre til produksjon av miljøvennlig biogass (drivstoff til biler/busser) og biogjødsel (gjødsel til landbruket). Mange av ROAFs renovasjonsbiler kjører på biogass laget av nettopp ditt matavfall!

 

Små mengder:

Har du mindre mengder nedfallsfrukt skal de grønne matavfallsposene benyttes, dersom du ikke hjemmekomposterer. Posene knytes igjen med dobbel knute og kastes i beholderen for mat- og restavfall inkl. plast. De grønne posene sorteres ut maskinelt i vårt ettersorteringsanlegg, og sendes deretter til videreforedling (biogass og biogjødsel). Hvert eneste gram med matavfall som kastes i den grønne posen, fremfor i restavfallet, utgjør en forskjell for miljøet!

avfallsfrukt 3

avfallsfrukt 3

Matavfall blir til biogass

Hva er matavfall som skal kastes i grønn pose?

  • skrell
  • skrotter
  • eggeskall, nøtteskall, rekeskall etc.
  • teposer
  • kaffegrut m/ filter
  • tilgriset tørkepapir og servietter
  • bein
  • … og matrester generelt
Matavfall