Lørenskog gjenvinningsstasjon stenger 1.mars 2021 – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Lørenskog gjenvinningsstasjon stenger 1.mars 2021

Lørenskog gjenvinningsstasjon stenger portene 1. mars i påvente av en ny og moderne gjenvinningsstasjon.

Det har lenge vært et ønske og et stort behov for å utbedre Lørenskog gjenvinningsstasjon. Ny gjenvinningsstasjon vil sikre en god og effektiv avfallshåndtering, men vel så viktig vil ny gjenvinningsstasjon i større grad ivareta sikkerheten til både kunder og ansatte.

Stenger i to år

Første mars 2021 stenger vi altså Lørenskog gjenvinningsstasjon i omtrent to år. Arbeidet med å demontere dagens gjenvinningsstasjon, forberede grunnen og bygge selve konstruksjonen av ny gjenvinningsstasjon vil ta tid. Men i enden av tunellen venter en topp moderne gjenvinningsstasjon.

Den nye gjenvinningsstasjonen vil bli vesentlig større enn dagens stasjon, og kunden vil oppleve den som mer moderne, mer effektiv og langt enklere å besøke. Ikke minst er det planlagt hageavfallsmottak, noe vi vet mange av våre kunder ønsker seg på Lørenskog gjenvinningsstasjon.

 

 

Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon, Illustrasjon Longva arkitekter

Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon, Illustrasjon Longva arkitekter

Besøk en av våre syv andre gjenvinningsstasjoner

Vi beklager ulempene dette medfører for alle som har Lørenskog som sin lokale gjenvinningsstasjon, men i mellomtiden kan vi ønske dere velkommen til et hyggelig besøk på en av våre syv andre gjenvinningsstasjoner.

Finn din nærmeste gjenvinningsstasjon her.

gvs i sol

gvs i sol