Kommunesammenslåing og avfallshåndtering – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Kommunesammenslåing og avfallshåndtering

Fra 1.1.2020 blir det endring for mange innbyggere som vi håndterer avfallet til. Tre kommuner blir til èn. Det påvirker IKKE henting av avfallet ditt.

ROAF eies av hele ni kommuner. Tre av disse skal slå seg sammen til nye store Lillestrøm kommune. Siden vi henter avfall i alle tre kommunen fra før, så vil vi også hente avfall i den nye kommunen.

Det er en del som får nye adresser og nytt postnummer. Det skal systemene våre klare å fange opp automatisk, og du trenger derfor ikke varsle ROAF om evt ny adresse.

Vi henter avfallet som normalt.

250 husholdninger i Sørum

Det er alltid et unntak fra regelen. Det er et lite felt på Rånåsfoss, som bytter kommune og blir en del av Nes kommune, og dermed får ny løsning. De husholdningene som ikke blir med over i Lillestrøm kommune, flytter ut av ROAF-land, og vi vil derfor ikke lenger hente avfall på disse adressene.

Vår siste henting hos disse husstandene er uke 1 2020, da henter vi avfall og beholdere. Fra uke 2 er det Esval som har ansvar for avfallshåndteringen på disse adressene. De vil besørge nye beholdere og hente avfall, samt informasjon om avfallshåndteringen.

Renovasjonsgebyret

ROAF håndterer ikke renovasjonsgebyret, det er en avgift du betaler til din kommune. Det antas at det sannsynligvis vil skje endringer innenfor gebyrområdet renovasjon. Har du spørsmål om dette må du ta kontakt med kommunen.

lillestrøm kommunevåpen

Lillestrøm kommune

  • Fet, Sørum og Skedsmo blir tilsammen Lillestrøm kommune
  • 87.500 innbyggere
  • blir Norges 9. største kommune