Dette bør du gjøre med ødelagte tekstiler – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Dette bør du gjøre med ødelagte tekstiler

Alle rene og tørre tekstiler, også det som er hullete og slitt, kan leveres i tekstilbokser eller til en gjenvinningsstasjon.

Flinke innbyggere

Takket være flinke innbyggere, har mengden innsamlede, ødelagte tekstiler økt betraktelig de siste årene. Langt færre tekstiler havner dermed i restavfallet. Det er vi veldig glade for.

Uklart for forbruker

I den siste tiden har flere tekstilinnsamlere uttalt seg i medier og på sine nettsider, og bedt om at folk sluttet å levere ødelagte tekstiler. Det kan vi på en måte forstå at de gjør, for tekstilinnsamlerne har et problem: Mengden av ødelagte tekstiler er vesentlig større enn behovet for tekstilråvarer til produksjon av isolasjonsmatter og andre produkter. Likevel blir det veldig forvirrende for kundene når innsamlerne kommer med en sånn oppfordring. For hva skal man da gjøre med ødelagte tekstiler?

En midlertidig løsning

ROAF samarbeider med andre aktører i avfallsbransjen, og tekstilinnsamlerne, for å finne gode løsninger for avfall som vi ikke klarer å materialgjenvinne, og da særlig ødelagte tekstiler. Til vi finner svaret på dette, er vår soleklare oppfordring at man fortsetter som før og bruker innsamlingsboksene for tekstiler. For vi kan ikke håndtere tekstiler i restavfallet.

bukser på henger

Noens slitte bukser, kan bli andres nye moderne

Liten sokk kan velte stor fabrikk

Med vårt moderne ettersorteringsanlegg skulle vi ønske at vi kunne sortere ut absolutt alt, men teknologien er ikke på det nivået. I det minste ikke ennå. Når vi får tekstiler i anlegget, kan de vikle seg fast og lage propper. Selv de tynneste nylonstrømper kan sørge for driftsstans, som både kan koste tid og penger. Dette må vi unngå så langt det er mulig.

Forhåndssortering hjelper alltid

Når du leverer tekstiler i innsamlingsboksene, vil profesjonelle aktører sortere og sørge for at det blir riktig håndtert. Et tips kan være å legge det som er ødelagt (hullete, flekkete, tynnslitt) i en egen pose og merke det med «ødelagte tekstiler».  Det vil gjøre sorteringsjobben noe enklere, og minsker sjansen for å forringe kvaliteten på de fine tekstilene.

Veien videre

En liten andel innleverte tekstiler blir solgt i butikker i Norge, mens resten blir sendt ut av landet. Det som kan brukes andre steder, blir videresorter for utsalg i butikker over hele verden. I den prosessen blir også en andel av de ødelagte tekstilene sortert ut og solgt som råvarer til ny produksjon. Det som blir igjen, går til energigjenvinning og i noen få tilfeller blir det deponert.

Mindre avfall minker problemet

Det beste du som forbruker kan gjøre, er å kjøpe mindre. Hvis du bruker det du har, kjøper kvalitet som varer lenge, og kildesorterer alt avfall, så har du gjort det du kan. Så skal avfallsbransjen, tekstilinnsamlere og produsenter jobbe sammen for å finne gode og bærekraftige løsninger for tekstil- og annet avfall.

Tusen takk for at du bidrar til en grønnere hverdag for oss alle!

grønn tråd og knapper

Kanskje du kan ta frem tråd og knapper og reparere?

Tekstilgjenvinning

Nytt liv

  • noe brukes slik det er av av andre som trenger det
  • noe sys om eller repareres
  • noe blir til bærenett for frukt og grønnsaker
  • noe blir til isolasjon i vei og bygg
Klær og tekstiler